Follow Galeria Szara Records to join the conversation.

When you follow Galeria Szara Records, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Galeria Szara Records

Katowice, Poland

Galeria Szara Records / to dział galerii sztuki współczesnej z siedzibą w Katowicach, zajmujący się wydawaniem muzyki eksperymentalnej.